• PZERiI-Kraków-Podgórze-Wycieczki.png
  • PZERiI-Kraków-Pogórze-Na-Scenie.png
  • PZERiI-Kraków-Pogórze-Wycieczki-Po-Polsce.png

Związek jest organizacją  pozarządową, dobrowolną, neutralną pod względem politycznym, wyznaniowym, etnicznym i rasowym. Działalność Związku jest oparta przede wszystkim na pracy społecznej ogółu jego członków. Celem Związku jest poprawa warunków socjalno - bytowych emerytów, rencistow i inwalidów oraz pomoc w uczestniczeniu w życiu społecznym i współdziałaniu z organami władzy  administracji publicznej, samorządowej. Prowadzimy działalność charytatywną, pomagamy w organizowaniu życia kulturalnego, organizujemy wycieczki, turnusy wypoczynkowe, spotkania integracyjne w różnych formach i okresach dla ludzi samotnych, zagubionych, chorych podtrzymując i jednocześnie wyzwalając aktywność życiową i społeczną.

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Krakowie, oddział Pogórze uprawniony jest do wydawania legitymacji na przejazdy ulgowe. Legitymacja umożliwia korzystanie z ulgi 37% na przejazdy komunikacją kolejową. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do kontaktu.

Szukaj

Zapraszamy

Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów ul. Józefińska 14, pok. 112

W najbliższym czasie

Brak wydarzeń